Op 28 september is nieuwsbrief 2018-09 geplaatst. Zie pagina "nieuws"
            
      

Op Zorgboerderij 't Hamel ervaren ouderen dat er, ondanks lichamelijke en geestelijke beperkingen, nog veel mogelijkheden zijn. Ouderen worden uit hun isolement gehaald door het contact met andere ouderen en de persoonlijke begeleiding. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uniekheid van ieder mens benadrukt wordt, waardoor een ieder kan en mag zijn zoals hij of zij is. Gezelligheid en gemoedelijkheid staan centraal tijdens de dag.

  
      

dagverzorging voor ouderen

Naar volgende pagina "nieuws"