Wie we zijn

     

Zorgboerderij ít Hamel wordt gerund door Ans Rijpkema en haar partner Jan Nijboer. Hun gezin telt 3 kinderen waarvan jongste zoon Jelle nog thuis woont. Voor Ans geldt dat de combinatie van zorg en groen als een rode draad door haar leven loopt. Zelf opgegroeid op een boerderij in Friesland, ging ze werken in de jeugdhulpverlening. Later werkte ze een aantal jaren op een kwekerij en combineerde ze een natuurvoedingswinkel aan huis met huishoudelijke hulp, voornamelijk bij ouderen. De kinderopvang in Wijhe, gevolgd door een managementfunctie bij een grote kinderopvangorganisatie in Zwolle volgden. Sinds eind 2011 is Jan ook op ít Hamel komen werken. Jan is van oorsprong ook afkomstig van de boerderij. Ook Jan heeft bijna zijn hele werkzame leven in de begeleiding en hulpverlening doorgebracht. Jeugdzorg, studentenbegeleiding, begeleiding arbeidsreÔntegratie en nog veel meer.

De droom om zelf een boerderij te hebben is in 2008 gerealiseerd met de aankoop van ít Hamel, onderdeel van landgoed De Gelder. Het aanbieden van zorg aan ouderen op deze boerderij is een min of meer logisch uitvloeisel van ons verleden.

Naar volgende pagina "fotoalbums"