Over de zorgboerderij 't Hamel in Wijhe

Een "gezond dagje geluk"

Op de boerderij kunnen ouderen ondanks lichamelijke of geestelijke beperkingen genieten van de prettige dingen van het leven. Zorgboerderij ’t Hamel biedt dagbesteding aan ouderen die op zoek zijn naar gezelligheid en die de gemoedelijkheid van het platteland waarderen. Ouderen die zich prettig voelen in een kleine groep met leeftijdsgenoten en met persoonlijke aandacht. Wij hebben op de boerderij volop mogelijkheden voor activiteiten en werkzaamheden, zowel binnen als buiten. Zoals meehelpen met het bereiden van de warme maaltijd, verzorgen van de dieren, werken in de moestuin, meehelpen met klussen of verwerken van het fruit uit de boomgaard. Activiteiten die worden uitgevoerd zonder tijdsdruk en prestatie. Altijd wordt gekeken naar ieders persoonlijke voorkeuren. Het uitgangspunt is:

Geen moeten maar mogen!

Foto Jasper van Overbeek
Gezellig en gemoedelijk

Op Zorgboerderij 't Hamel ervaren ouderen dat er, ook al worden de dingen lastiger, nog veel mogelijkheden zijn. Ouderen worden uit hun isolement gehaald door contact met andere ouderen en persoonlijke begeleiding. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uniekheid van ieder mens benadrukt wordt, waardoor een ieder kan en mag zijn zoals hij of zij is. Gezelligheid en gemoedelijkheid staan centraal tijdens de dag.

Meer weten over de dag invulling op ’t Hamel? Bekijk dan de foto collage om een indruk te krijgen van de dagelijkse gang van zaken. Op de facebook pagina worden bijna wekelijks foto's geplaatst. Leuk voor familie en vrienden om te volgen wat er zoal gebeurt. En het geeft een mooi beeld van activiteiten en begeleiding op de zorgboerderij.

Tot slot verzenden wij eens per kwartaal een nieuwsbrief per e-mail. Ook op de hoogte blijven van ’t Hamel? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Voor wie?

Onze dagbesteding is vooral bestemd voor ouderen die ondersteuning nodig hebben om de dag op een goede manier door te komen. De redenen voor dagbesteding kunnen heel verschillend zijn. Zo kan de dagverzorging bijvoorbeeld helpen bij het verlies na overlijden van de partner of een ander familielid. Of als u thuis verzorgd wordt door huisgenoten, kan deelname aan de dagverzorging het thuisfront ontlasten. Ouderen met problemen door vergeetachtigheid of beginnende dementie kunnen op de boerderij deelnemen aan activiteiten die het geheugen ondersteunen. Bovendien kan door deelname aan de dagverzorging opname in een woon- en zorgcentrum uitgesteld worden.

Kosten

Voor inwoners van de gemeenten Olst-Wijhe, Deventer en Raalte geldt het volgende. U kunt terecht bij het WMO-loket van uw gemeente als u dagbesteding een aanvulling vindt. WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning, klik hier voor algemene informatie van de overheid over WMO. De WMO-medewerker bekijkt samen met u welke problemen er zijn en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Als een indicatie wordt afgegeven, kunt u starten op de zorgboerderij en betaalt de gemeente de kosten van de dagbesteding. U betaalt zelf slechts een kleine bijdrage via het CAK. Momenteel is dit maximaal € 19 per maand.

Het kan ook zijn dat u met een PersoonsGebonden Budget (PGB) naar de dagbesteding kunt. Dit kan ook via de WMO, wanneer u in een andere gemeente woont dan bovengenoemd.

Het kan ook zijn dat u valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In dat geval zijn de kosten voor het zorgkantoor. Informatie hierover kan ook bij ons worden ingewonnen. Ook dan betaalt u een eigen bijdrage, die echter wel inkomensafhankelijk is.

Een derde mogelijkheid is dat u of uw familie de dagbesteding particulier financiert. Dit kan bijvoorbeeld als u geen indicatie krijgt, maar toch graag gebruik wilt maken van de dagbesteding. Voor tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Foto Jasper van Overbeek
Vervoer naar de dagbesteding

Over het algemeen worden deelnemers met een taxibusje van huis gehaald en weer thuisgebracht. Het vervoer is dan bij de dagbesteding inbegrepen en wordt door de gemeente of het zorgkantoor gefinancierd. Wij maken gebruik van de diensten van Taxi Ensink uit Olst. Het voordeel is dat er meestal vaste chauffeurs op de rit zitten en dat die u ook snel kennen.

In een aantal gevallen zorgt u zelf voor het vervoer. U kunt dan bijvoorbeeld worden gebracht door iemand uit uw eigen kring.

Foto Jasper van Overbeek

We zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en zorg, en bezitten het bijbehorende kwaliteitskeurmerk. Via onderstaande knop meer informatie.

Keurmerk

Om als zorgboerderij 't Hamel dagbesteding aan ouderen te mogen bieden, moeten we voldoen aan een aantal eisen. Een waarborg hiervoor is het Keurmerk "Kwaliteit Laat Je Zien" van de Federatie Landbouw en Zorg. Dit keurmerk hebben we in 2012 officieel behaald. Sindsdien schrijven we ieder jaar een verslag. Bovendien wordt iedere drie jaar het hele keurmerk getoetst middels een audit met bedrijfsbezoek. Deze heeft najaar 2021 weer plaats gevonden: we zijn weer helemaal goedgekeurd en het certificaat is verlengd tot 2025.

De auditor concludeert in zijn rapport aan de Federatie oa:

Op basis van de steekproeven is gebleken dat Zorgboerderij ’t Hamel te Wijhe voldoet aan de eisen van het Keurmerk. Zij wordt dan ook van harte voorgedragen voor verlenging van het Keurmerk van de Federatie voor Landbouw en Zorg. Sterke punten zijn de grote persoonlijke aandacht voor de deelnemers en de betrokkenheid van de zorgboeren. Deze komt ook tot uiting in een prachtige periodieke nieuwsbrief. Ook positief eruit springen de ordelijke dossiers en overige administratie, en het prachtige erf en de rust die daarop heerst.

Meer informatie

Het aanbieden van zorg is en blijft maatwerk. Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact op voor vragen of extra informatie. Telefonisch via 0570 - 523 336 of per mail via info@zorgboerderijhamel.nl.

Foto Jasper van Overbeek